• VYRÁBAME ŠROTOVNÍKY A MIEŠARNE KŔMNYCH ZMESÍ, DRTIČE, MIAGAČE A VLOČKOVAČE OBILOVÍN.
  • SKTC-106, 900 41, Rovinka

  • v oblasti výroby šrotovníkov

VYRÁBAME ŠROTOVNÍKY A MIEŠÁRNE KŔMNYCH ZMESÍ, DRTIČE, MIAGAČE A VLOČKOVAČE.
Objednávky pre Slovenskú republiku
Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo
92503 Horné Saliby 968
IČO: 17550530, DIČ: SK1020262012
Zapísaná na OÚ Galanta, číslo živ. registra: 202-7680

Objednávky pre Českú republiku Alena Matejíčková
373 35 Horní Stropnice 235, okr. České budejovoice
+420 386 327 226, +420 602 156 559